Közszerep

Jószerivel pályám kezdete óta nyilvánosan hozzászólok azokhoz a közügyekhez, amelyek megragadják figyelmemet: ezt lehet közértelmiségi szerepnek nevezni, amit az angol „public intellectual”-nek hív. Ha fontosnak érzem, akkor megnyilvánulok televízióban, rádióban egyaránt. Most itt írásbeli megnyilatkozásaimból olvashatnak válogatást.

Marx a gettóban

Magyarországon egy időben szerették magyarítani a külföldi személyneveket. A jeles francia író, Jules Verne nevéből Verne Gyula lett. A híres indiánregényeket alkotó német Karl Mayt a magyarok May Károlyként emlegetik. A „Háború és béke” szerzőjét Tolsztoj Leónak, a „Holt lelkek” íróját Gogol Miklósnak mondták. A Monarchia híres csemegeüzlet-láncát Julius Meinl hozta létre, de a magyar cégéreken – egykoron – Meinl Gyulaként szerepelt.

bővebben

Kétarcú Trianon

Amikor Magyarországon valaki nyilvánosan azt mondja: Trianon, akkor két jelentéstartomány jelenik meg egy szóban. Az egyik jelentés a trianoni békét jelenti, amit nagyon sokan békediktátumnak neveznek. A másik jelentés magában foglalja azt a politikai reakciósorozatot, amelyet a Horthy-korszak testesített meg, s a rendszerváltás után a szabadság körülményei között újra életre kelt. Eszerint az igaz magyar feladata az, hogy visszaállítsa a történelmi Magyarországot, mert „Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország”.

bővebben

Német csapda

Az Európába menekülő emberek legfőbb célországa Németország. A hírek szerint 2015-ben több mint 1 millió ember keresett ott menedéket. A menedékkérők szinte kizárólag a moszlim kultúrából származnak. A menekültek ügye nagyon szerteágazó problematikát rejt magában, és éppen ezért meglehetősen sokféle vélemény alakulhat ki velük és befogadásukkal kapcsolatban. Én most csak egy szempontra hívom fel a figyelmet – egy olyan megközelítésre, amely éppen azért lehet fontos, mert Németország a legjelentősebb befogadó.

bővebben
Értékazonosságok és különbségek

Értékazonosságok és különbségek

Szabad György egy olyan értelmiségi, oktatói, tudósi szerepet testesített meg, amelynek a szakmai pontosságon túlmenően rendkívül erős értéktartalma volt. Értékállításait többször és hangsúlyosan közölte.

bővebben