Cikkek

Szabadságok helyett szabadság (Szabad György Kossuth-könyvéről). In: Valóság 1978/3., 108-111. pp.

Az Ezredév. In: Filológiai Közlöny 1980/4., 509-512. pp.

Remélve szebb jövendőt. In: IPM 1982. augusztus, 82-89. pp.

Hazafiak és atyafiak. In: IPM 1984. június 166-172. pp.

Egy kiállítás képei. Ferenc József és kora. In: Kritika 1985/1., 20-21. pp.

Hölgyek, urak, könnyű lányok. In: IPM 1985. április, 112-118. pp.

A Széchenyi jelenség. In: Kritika 1985/4., 37. p.

A látvány szellemisége – reflexiók egy monográfiához. In: Kritika 1986/1., 38. p.

A szabadságharc hadserege – Barczy Zoltán és Somogyi Győző könyvéről. In: Kritika 1986/10. 17. p.

Hungaria Litterata. In: Vigilia 1987/1. 73-75. pp.

Bach és rendszere. In: IPM 1987. május, 152-159. pp.

Hozzászólás – Lackó Miklós: Viták a nemzeti jellemről a XX. század első felében. Budapest, MTA Történettudományi Intézet 1987. 20-24. pp.

Erdély története. In: Kritika 1988/1., 3-4. pp.

A megtorlás felelőssége – fegyverletétel a cár előtt. IN: Élet és Tudomány 1988. X. 7., 1288-1290. pp.

A megtorlás felelőssége – a téma ideológiája. In: Élet és Tudomány 1988. X. 14., 1320-1322. pp.

Budapest Amerikában. In: Világosság 1989/8-9., 690-696. pp.

Ferenc József Ottó. In: Filmvilág 1990/1., 2-4. pp.

A Hősök tere. In: Takeoff  2/90. 12-23. pp.

Pénz és választások a boldog békeidőkben. In: Hiány 1990. március 27., 11-14. pp.

A Nyugat embere és a Kelet Népe. In: Európai utas 1991/3., 2-7. pp.

Képeslapok a boldog békeidőkből. In: Rubicon 1991/3., 14-16. pp.

Politikai és társadalmi elit. In: Jövő 1991/5., 3-5. pp.

A nemzeti mitológia értékei. In: Rubicon 1991/2., 18-20. pp.

A társadalom arcai. In: Kritika 1991/9., 3-4. pp.

A politikai párbaj. In: Rubicon 1991/9., 27-29. pp.

A magyar civilizátor. In: Rubicon Széchenyi különszám 1991., 3-5. pp.

A koronás kispolgár. In: Rubicon 1992/1., 20-22. pp.

A tolmácsokról. In: Replika 1991/1-2., 15-17. pp.

Aznap (társszerző Bíró Judit). In: Rubicon 1992/2., 4042. pp.

Egy királyné szerepe. In: Rubicon 1992/4., 16-68. pp.

1994: szavazás a polgárosodás minőségéről. In: Juss 1992/4., 96-98. pp.

Ménes a Teréz körúton. In: Kritika 1992/5., 8-9. pp.

Volt egyszer egy középosztály. In: BOOM 1992. május, 4-9. pp.

Lecsúszó középosztály. In: 168 óra, 1992. szeptember 8., 20-21. pp.

Szabadelvűség és konzervativizmus. In: Rubicon 1992/8-9., 54-57. pp.

A mitológiaváltás kísérlete. In: Színház 1993. november, 2-4. pp.

A magyarok Erzsébet királynéja. In: Brigitte Hamann: Erzsébet, Magyarország királynéja. Budapest, Fabula 1993.,  é.n. 6-7. pp.

Főváros születik. In: Takeoff 1/1994., 21.22. pp.

Népképviselők és húsosfazekuk – jövedelmek a Monarchia Magyarországán. In: IPM 1994. november, 52-57. pp.

Középeurópaiságunk és a millecentenárium. In: Közös Út. Roma Magazin 1995. március, 14-15. pp.

Nagyság és dicsőség bűvkörében. In: Rubicon 1996/1-2., 31-34. pp.

Lábjegyzet nélkül. In: Gyurkó János emlékére 1952-1996. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány 1997., 169-170. pp.

Az ellopott forradalom. 1848 centenáriuma. In: Rubicon 1998/2., 44-50. pp.

Antonio Muntadas – a fordításról. In: Balkan 1998/12., 23-24. pp.

A királyné szerepe. In: Rubicon 1999/9-10., 49-51.

Új száz év. In: Belügyi Szemle 2000/1., 20-25. pp.

Mikroközépeurópa. In: Horányi Éva, Kiss Éva (szerk.): Egy közép-európai vállalkozó Budapesten. Schmidt Miksa bútorgyáros magyarországi tevékenysége és hagyatéka. Budapest, Kiscelli Múzeum 2001., 8.p.

A társadalomtörténetről. In: Korall 2001/5-6., 190-192. pp.

„A Kert és a Műhely”. Körkérdés történészekhez. In: Limes 2002/1. 95-98 pp.

Kossuth Lajos és Ferenc József. In: Rubicon 2002/8., 46-52. pp.

Szembenézés a múlttal. In: Fundamentum 2003/1., 52-55. pp.

Előszó. In: Gordon Brook Sepherd: A megkoronázatlan király. Habsburg Ottó élete és kora. Budapest, Magyar Könyvklub, 2005.

Látható és láthatatlan eseménytörténet. In: Korall 2005. november (21-22. szám), 180-182 pp.

Előszó. In: Habsburg Történeti Intézet. Budapest, 2005.

Vitákkal terhelt, ám energikus közösség. In. Európai Utas, 2005/2., 7-8. pp.

Előszó. In: Romsics Ignác, Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Mi a magyar? Budapest, Habsburg Történeti Intézet, Rubicon, 2005., 7-12. pp.

A kispolgár nemzete. In: HVG, 2007. január 6.

A nemzet dala. In: Népszabadság, 2007. március 14.

Szerintem. In: László György-Wisinger István: Visszanézve. Beszélgetések Göncz Árpáddal. Glória Kiadó, Budapest, 2007, 365-367. pp.

The Praise of Curiosity. In. Flashback. Twenty-five pears of Hungarian Press Photography. Press and Pictures. Budapest, 2007, 5-6. pp.

A Kossuth-kultusz. In: Rubicon, 2007/9, 38-41. pp.

Monarchikum. In: Miklós Gábor (szerk.) K. und K. Kalandozások, avagy a Habsburg Birodalom nyomában a XXI. században. Népszabadság könyvek, Budapest, 2007, 6-8. pp.

Felvilágosult demokrácia. In. HVG, 2007. április 21.

Nyelvpolitika és realitás. In: Népszabadság, 2007. május 12.

Májusi válasz májusi szavakra. In: Magyar Nemzet, 2007. május 31.

Kreatív követelés. In: Népszabadság, 2007. június 30.

Akarta, megkapta. In: Népszabadság, 2007. július 14.

L’epoca della Monarchia oggi. In: Italia&Italy no. 34-35-36, genniao-giugno 2007, 14-15. pp.

Tényszerűség. In: Népszabadság, 2007. július 27.

Hungary Compelled to Reform. In: Hungarian Quarterly, Autumn 2007, 48-52. pp.

Mit kezdjünk Közép-Európával? In: Európai utas, 2007/2., 7-23. pp.

Sodrásban. In: 168 óra, 2007. szeptember 27. 20-21. pp.

XXI. század – a történész szemével. In: Muszter, 2007. október 8. p.

Nosztalgia-amnézia-utópia. In: Bipolar Dokumentation 2006/2007, 33-49. pp.

Kismitológiák. In: HVG 2008. május 24. 119 p.

Előszó. In: Budapesti Negyed. 2008. tavasz (59. sz.) 3-5 pp.

Honi válságnarratívák. In: HVG 2008. november 1., 112-113 pp.

Élő Kísértetek in: Népszabadság, Hétvége. 2009. január 17. 1.o.

A válság fénye in: HVG 2009, április 4. 14.szám 96-97pp.

Kihívások válaszok nélkül in: (Fritz Tamás – Lánczi András szerk.) Válság vagy esély? Vesztesek leszünk vagy győztesek? XXI. századi Intézet, Budapest 2009. 9-36pp.

Direktívák és tabuk nélkül (Fritz Tamás – Lánczi András szerk.) Válság vagy esély? Vesztesek leszünk vagy győztesek? XXI. századi Intézet, Budapest 2009. 155-178pp.

Századfordulós istenek és ördögök in: Trefort-kert II. évfolyam 2.szám, 10-12pp.

Opening of the Robert Capa Exhibition in: Robert Capa. The Hungarian Jewish Photographer. Jewish Summer Festival, Hungarian Jewish Museum, Budapest, 2009. 2‑7 pp.

Mozgássérült alaptörvény in: Népszabadság, 2009. október 17, Hétvége, 1,4-5pp.

Kétfejű magyar in: HVG, 2009. november 7. 45.szám, 95p.

Radikális semmi in: Népszabadság, 2009. november 12, 13p.

Magyar Arc in: Népszabadság, Hétvége, 2010. január 23. 2–3 pp.

Nemzeti bolsevizmus in: 168 óra, 2010. március 11. 20–23 pp.

A történet ereje in: Népszabadság, Hétvége, 2010. március 13. 1 p.

Magyarország első polgára in: Népszabadság, Hétvége, 2010. április 10. 5 p.

Merre tovább, oktatáspolitika? in: Pedagógusok Lapja LXVI. évf. 5. szám, 2010. május 10. 5 p.

Kitalált forradalom in: HVG 20. szám, 2010. május 22. 80–81 pp.

Hiány in: Népszabadság, Hétvége, 2010. június 3. 1 p.

Előszó in: Habsburg Történeti Intézet 2003–2010 [szerk.: Gerő András – Tormássy Zsuzsanna], Budapest, Habsburg Történeti Intézet, 2010. 4–7 pp.

A nemzeti rombolás kormánya in: Népszabadság, 2011. január 15. Hétvége 4 p.

Huszonhat mondat in: Népszabadság 2011. március 19. Hétvége 4 p.

Vacsora Váradon in: HVG 2011. május 7. 18. szám 88 pp.

Retrotér (A Kossuth tér átrendeződéséről) in: Magyar Narancs 2011. október 27. 50-51 pp.

Utószó in: Mondd el, hogy tudjuk. Háromezer interjú a múlt századi Magyarországról XX. Század Intézet – Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest 2011

Sehol-gyarmat in: HVG, 2012. február 11., 16. szám, 80-81.pp.

Magyar szabadság, magyar polgárok in: Népszabadság, 2012. március 10., Hétvége 4.p.

Akadémikus antiszemitizmus. galamus.hu 2012. június 30.

Morális pánik – Ahogy én látom. galamus.hu 2012. július 18.

Válasz Hunyady Györgynek. galamus.hu 2012. július 27.

Turpis tolmács. galamus.hu 2012. augusztus 16.

Kommentárok és megfontolások egy diskurzushoz. In: Élet és Irodalom, 2012. szeptember 14. 11-12.pp.

Kis megjegyzés a megértéshez. In: Élet és Irodalom, 2012. szeptember 28. 2.p.

Személyes tértörténet. In: A múlt elkezdődött. Dunaholding, Budapest, 2012. 28-29.pp.

Nemzeti jelmondat. galamus.hu 2012. november 15.

Akadémikus vágyakozás. A helyét kereső Gyáni Gábor. galamus.hu 2012. november 29.

Kis ország, nagy abszurd. In: www.galamus.hu

Kettő a magyar igazság. In: www.galamus.hu

Marx a gettóban. In: Élet és Irodalom, 2013. augusztus 30. 5-6.pp.

Hungarian Identity Collection. In: F. Kovács Attila-Megyesi Zsuzsa: Hungarian Identity Collection. NextArt Galeria, Budapest, 2013. 1-3.pp.

A megszállások tere. In: Magyar Narancs. 2014. január 16. 50-51. pp.

És. In: galamus.hu, 2014. március 4.

Kokárda és sárga csillag. In: Szombat, 2014. március (XXVI. évf.), 3. szám 11-12. pp.

Válasz Heisler Andrásnak. In: galamus.hu 2014. március 8.

Skanzen Magyarország. In: vs.hu/versus/ 1944-március-19-nemet-megszallas-vagy-magyar-felelosseg

Etikai történet. In: galamus.hu

Polgárosodás. In: vs.hu/versus 2014. április 11.

Kétharmados tér. In: Élet és Irodalom, 2014. április 15. 11.p.

A felülről megosztott felelősség (Ki építi a Sorsok Házát?) In: Magyar Narancs, 2014. október 9. 50-51.pp.

Tévedések és eltérések. Viszontválasz Karsai Lászlónak. In: Magyar Narancs, 2014. október 30. 41-42.pp.

Budapest-tételek. In: Nemzeti Érdek. Új folyam 9-10. szám, 42-45.pp.

Lakájforradalom. In: Nemzeti, 2014. október-november. 20.p.

Jók és rosszak, avagy ki az az Orbán Viktor? In: Magyar Narancs, 2014. november 20. 41-42.pp.

Posztmodern Gorkij. In: Nemzeti, 2014. december – 2015. január. 18.p.

Kétarcú Trianon.  In: Szombat, 2015. január. 7-9.pp.

Szex és gyilkosság. In: Nemzeti, 2014/2015 őszi évad. 28.p.

Rectification. In: hungarianspectrum.wordpress.com/2015/01/26/an-attempt-at-character-assassination-but-to-what-end/comment-page-2/#comment-92528

Fajvallás. In: Galamus.hu 2015. február 25. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=446718:fajvallas&catid=71&Itemid=135

Parasztoperett. In: Nemzeti, 2015/2016-os évad. II. évf. 6. szám. 18.p.

Brand, a tökéletes. In: Nemzeti, 2015. március-április. 22. p.

Tíz zsidó? In. szombat.org 2015. 04. 19. Link: http://www.szombat.org/politika/tiz-zsido

Rubicon. In: latoszogblog.hu 2015. 04. 20. Link: http://latoszogblog.hu/blog/rubicon

Szélhámosok. In: Nemzeti 2015. április-május. 28.p.

Örökre zsidó? Viszontválasz Fröhlich Róbertnek. In: szombat.org 2015. 05. 14. Link: http://www.szombat.org/velemeny/orokre-zsido

Történeti kozmetika. In: Élet és Irodalom. 2015. július 3. 2. p.

Vitakultúra. In: Élet és Irodalom. 2015. július 24. 2. p.

Hagyomány. In: Élet és Irodalom. 2015. szeptember 11. 12.p.

A Sorsok Házáról. In: Népszabadság. 2015. szeptember 26. 10.p.

Az állam zászlaja. In: Élet és Irodalom. 2015. október 16. 6.p.

A Hajmásiak. In: Élet és Irodalom. 2016. február 5. 7. p.

Az elveszett kezdet. In: http://reflektor.hu/velemeny/gero-andras-az-elveszett-kezdet 2016. március 8.

Két kerék, két elv. In: http://reflektor.hu/velemeny/gero-andras-ket-kerek-ket-elv  2016. március 31.

No Taxation. In: http://reflektor.hu/velemeny/gero-andras-no-taxation  2016. április 7.

Nemzeti részegség. Háborús propaganda a színházban. In: Zempléni Múzsa, 2016. tavasz (XVI. évf. 1-es szám) 5-20. pp.

Értelmetlen jogegyenlőtlenség. In: http://reflektor.hu/velemeny/gero-andras-ertelmetlen-jogegyenlotlenseg 2016. április 18.

Nemzeti kétely. In: Élet és Irodalom, 2016. június 3. 9. p.

Nemzeti nagylelkűség. In: Élet és Irodalom. 2016. november 11. 12. p.

Az elfelejtett Salamon. In: Élet és Irodalom. 2017. január 27. 2. p.

Egyre rosszabb. In: Élet és Irodalom. 2017. február 10. 2. p.

Könnyed kommunizmus. In: Élet és Irodalom. 2017. március 24. 6. p.

CEU és NER. In: reflektor.blog.hu, 2017. 04. 04. http://reflektor.blog.hu/2017/04/04/ceu_es_ner

Veszély a zsidókra. In: Élet és Irodalom, 2017. szeptember 1. 9.p

Nemzeti princípium. In: Látószög.blog 2017. 10. 12. http://latoszogblog.hu/blog/nemzeti_principium

Miért? In: 168 Óra. 2018. február 1. 34-37. pp. Teljes változat: http://168ora.hu/velemeny/miert-jeruzsalem-izrael-fovaros-144623

Előszó. In: Mária Terézia, a magyarok királynője (1740-1780). Szerkesztette: Gerő András és Nagy Beatrix. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2018. 7-12. pp.

Magyar szivárvány. In: Szombat. 2018. február. 15-16. pp.