Monográfiák

Az ellenzék és a dualizmus konszolidációja Magyarországon. Bölcsészdoktori disszertáció. Budapest, ELTE Történeti Könyvtár, 1978., 298 pp.

Az elsöprő kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán. Budapest, Gondolat Kiadó 1988., 293 pp.

Ferenc József, a magyarok királya. Budapest, Novotrade Rt. 1988., 223 pp.

Heroes’ Square – Budapest.  Hungary’s History in Stone and Bronze. Budapest, Corvina 1990., 67 pp.

Der Heldenplatz – Budapest. Als Spiegel ungarischer Geschichte. Budapest, Corvina 1990., 67 pp.

Szabadság és bátorlét – Freedom and Confidence – Freiheit und Mut – Gróf Széchenyi István (1790-1860). Budapest, Magyar Távirati Iroda, 1991., 95 pp.

A polgárosodás kora. Budapest Adams Kiadó 1992., 178 pp.

Magyar Polgárosodás. Budapest, Atlantisz, 1993., 434 pp.

Modern Hungarian Society in the Making. The unfinished Experience. Budapest-London-New York, Central European University Press, 1995., pp. 276 pp.

Kilenc sors. XX. századi politikusportrék. Budapest, Dorottya Galéria, 1995., 52 p.

Once upon a time in Hungary. The world of the late 19th and early 20th  century. (Co-authors: Katalin Jalsovszky, Emőke Tomsics), Budapest, Hungarian National Museum 1996., 243 pp.

Volt egyszer egy Magyarország. A századvég és a századelő világa. (társszerzők: Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke), Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum 1996. 243 pp.

Utódok kora. Történeti tanulmányok, esszék. Budapest, Új Mandátum Kiadó 1996., 167 pp.

Lovasnemzet. Fényképek ember és ló kapcsolatáról a legújabb kori Magyarországon. Budapest, Dorottya Galéria 1996., 56 pp.

The Hungarian Parliament (1867-1918). A Mirage of Power. Boulder, Colorado; ARP, New Jersey, Columbia University Press, New York 1997., 228 pp.

Befejezetlen szocializmus. Képek a Kádár-korszakból. (Társszerző: Pető Iván) Budapest, Tegnap és Ma Alapítvány, 1997., 240 pp.

Unfinished Socialism. Pictures from the Kádár Era. (Co-author: Ivan Pető), Budapest-New York, Central European University Press 1999., 246 pp.

Ferenc József, a magyarok királya. Budapest, Pannonica Kiadó 1999., 271 pp.

Emperor Francis Joseph, king of the Hungarians. Boulder, Colorado; Center for Hungarian Studies and Publications Inc. Wayne, New Jersey, Columbia Univesity Press, New York 2001., 251 pp.

Egy polgár naplója. 1998-2002. Budapest, Helikon Kiadó 2002., 314 pp.

Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX.-XX. századi történetéből. Budapest ELTE Kiadó – PolgArt, 2004., 333 pp.

A zsidó szempont. Budapest, PolgArt, 2005., 179 pp.

Imagined history. Chapters from Nineteenth and Twentieth Century Hungarian Symbolic Politics. Boulder, Colorado – Columbia University Press, New York – Center for Hungarian Studies and Publication Inc. Wayne, New Jersey 2006., 355 pp.

Magyar illuzionizmus. Új Mandátum Kiadó, Budapest 2006., 124 pp.

A Csárdáskirálynő. Egy monarchikum története (társszerzőként). Habsburg Történeti Intézet – Pannonica Kiadó, Budapest 2006., 172 pp.

The Jewish Criterion in Hungary. Social Science Monographs, Boulder, Colorado, Center for Hungarian Studies and Publications, Inc. Wayne, New Jersey, Columbia University Press, New York, 2007, 153 pp.

Térerő. A Kossuth tér története. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2008. 247 pp.

Hungarian Illusionism. Boulder, Colorado, Center for Hungarian Studies and Publications, Inc. Wayne, New Jersey, Columbia University Press, New York, 2008. 121 pp.

Se nő, se zsidó. Előítéletek találkozása a századforduló Monarchiájában. ÚMK Budapest, 2009. 199pp.

Public Space in Budapest. The History of Kossuth Square. Boulder, Colorado, Center for Hungarian Studies and Publications, Inc. Wayne, New Jersey, Columbia University Press, New York, 2009. 310pp.

Dualizmusok. A Monarchia Magyarországa ÚMK Budapest, 2010. 237 pp.

Éljen a magyar! ÚMK Budapest, 2010. 154 pp. 

Civilizációs kiáltvány ÚMK Budapest, 2010. 85 pp.

Neither Woman nor Jew. The Influence of Prejudices in the Austro-Hungarian Monarchy at the Turn of the Century. Boulder, Colorado, Center for Hungarian Studies and Publications, Inc. Wayne, New Jersey, Columbia University Press, New York, 2010. 174 pp.

Eseteim az Alkotmánnyal ÚMK Budapest 2011, 101 pp.

Szétszakított múlt. Habsburg Történeti Intézet – Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2012. 304.pp.

Individualista történet. Gerő András beszélgetései Mihancsik Zsófiával. ÚMK, Budapest, 2012. 199.pp.

Nemzeti történelemkönyv. Habsburg Történeti Intézet – Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. Budapest, 2013. 250.pp.

Magyar másik. Értelmezések és reprezentációk. Habsburg Történeti Intézet – Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. Budapest, 2014. 208. pp.

A Hungarian National History Book. Public Endowment for the Research on the Eastern and Central European History and Society, Budapest, 2015. 144.pp. (e-book)

A Hungarian National History Book. Public Endowment for the Research on the Eastern and Central European History and Society, Budapest, 2015. 312.pp.

Ferenc József és a magyarok. (Harmadik, átdolgozott és bővített kiadás.) Habsburg Történeti Intézet – Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2016. 374 p.

Az elsöprő kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2017. 454 p.