Tudomány

Birodalom gyarmat nélkül

Az Osztrák-Magyar Monarchiát nagyon sokan, nagyon sok szempontból elemezték. Ám mindezidáig viszonylag kevés figyelmet fordítottak arra, hogy a Monarchia miben különbözött az akkor Európában létezett más birodalmaktól.

bővebben

A Monarchia: örökség és emlékezet

A Monarchia öröksége nagyonis összetett, az emlékezet változó és sokszor eltérő hangsúlyokat mutat. Éppen ezért itt nem vállalkozom a kép teljességének felmutatására, elemzésére. Inkább azokat a számomra meghatározó pontokat tekintem át, amelyek egy részét a történetírás már jelezte, illetve amelyek a jelen történetírása nyomán új megvilágításba kerülhetnek.

bővebben

Az itt található tanulmányok és fejezetek könyveimből három témakör mentén nyújtanak ízelítőt munkásságomból.
Osztrák-Magyar Monarchia
Nemzeti identitás, szimbolika
Zsidókról

Tudományos munkám helyszínei:
Intézmények