Cikkek

Szabadságok helyett szabadság (Szabad György Kossuth-könyvéről). In: Valóság, 1978. XXI. évf. 3. sz. 108-111. pp.

Az ezredév. In: Filológiai Közlöny, 1980. XXVI. évf. 4. sz. 509-512. pp.

Román József: Bálint Endre (Budapest 1980) [könyvismertetés]. In: Műemlékvédelem, 1982. XXVI. évf. 1. sz. 94. p.

Remélve szebb jövendőt. In: Interpress Magazin (IPM), 1982. augusztus, VIII. évf. 8. sz. 82-89. pp.

Hazafiak és atyafiak. In: Interpress Magazin (IPM), 1984. június, X. évf. 6. sz. 166-172. pp.

Egy kiállítás képei. Ferenc József és kora. In: Kritika, 1985. XIV. évf. 1. sz. 20-21. pp.

Hölgyek, urak, könnyű lányok. In: Interpress Magazin (IPM), 1985. április, XI. évf. 4. sz. 112-118. pp.

A Széchenyi jelenség. In: Kritika, 1985. XIV. évf. 4. sz. 37. p.

A látvány szellemisége – reflexiók egy monográfiához. In: Kritika, 1986. XV. évf. 1. sz. 38. p.

A szabadságharc hadserege – Barczy Zoltán és Somogyi Győző könyvéről. In: Kritika, 1986. XV. évf. 10. sz. 17. p.

Européer magyarság. (Gondolatok a Hungaria Litterata olvasásakor). In: Vigilia, 1987. LII. évf. 1. sz. 73-75. pp.

Bach és rendszere. In: Interpress Magazin (IPM), 1987. május, XIII. évf. 5. sz. 152-159. pp.

Hozzászólás. In: Lackó Miklós: Viták a nemzeti jellemről a XX. század első felében. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 1987. 20-24. pp. (Előadások a Történettudományi Intézetben; 8.)

Erdély története. In: Kritika, 1988. XVII. évf. 1. sz. 3-4. pp.

A megtorlás felelőssége – Fegyverletétel a cár előtt. In: Élet és Tudomány, 1988. X. 7. XLIII. évf. 41. sz. 1288-1289. pp.

A megtorlás felelőssége – A terror ideológiája. In: Élet és Tudomány, 1988. X. 14. XLIII. évf. 42. sz. 1320-1321. pp.

Historians in their Work (A Radio Round-Table). In: New Hungarian Quarterly, XXIX. évf. 110. sz. 76-84. p.

Budapest Amerikában. In: Világosság, 1989. XXX. évf. 8-9. sz. 690-695. pp.

Míder. In: Magyar Napló, 1990. II. évf. 16. sz. 9. p.

Huis Doorn. In: Magyar Napló, 1990. II. évf. 20. sz. 7. p.

Pénzre váltott mitológia. In: Magyar Napló, 1990. II. évf. 33. sz. 9. p.

Szeptember végén. In: Magyar Napló, 1990. II. évf. 39. sz. 9. p.

Moszkvai anzix. In: Magyar Napló, 1990. II. évf. 42. sz. 7. p.

Gumiróka és Corvin-koszorú. In: Magyar Napló, 1990. II. évf. 47. sz. 3. p.

Ferenc József Ottó – Bokor Péter: Századunk tanúja: Habsburg Ottó. In: Filmvilág, 1990. XXXIII. évf. 1. sz. 2-4. pp.

A Hősök tere. In: Takeoff, 1990. 2. sz. 12-23. pp.

Pénz és választások a boldog békeidőkben. In: Hiány, 1990. március 27., 11-14. pp.

A Nyugat embere és a Kelet Népe. In: Európai utas, 1991. II. évf. 3. sz. 2-7. pp.

Képeslapok a boldog békeidőkből. In: Rubicon, 1991. II. évf. 3. sz. 14-16. pp.

Politikai és társadalmi elit. In: Jövő, 1991. 5. sz. 3-5. pp.

A nemzeti mitológia értékei. In: Rubicon, 1991. II. évf. 2. sz. 18-19. pp.

A társadalom arcai. In: Kritika, 1991. XX. évf. 9. sz. 3-4. pp.

A politikai párbaj. Egy kis itt felejtett középkor. In: Rubicon, 1991. II. évf. 9. sz. 27-29. pp.

Civilizáció és nemzeti felemelkedés. A magyar civilizátor. In: Rubicon, Széchenyi emlékszám 1991. II. évf. 5. sz. 3-5. pp.

A koronás kispolgár. Egy uralkodó mindennapjai. In: Rubicon, 1992. III. évf. 1. sz. 20-21. pp.

A tolmácsokról. In: Replika, 1991. II. évf. 1-2.. sz. 15-17. pp.

A tarkalevél. In: Élet és Tudomány, 1991. XLVI. évf. 50. sz. 1599-hátlap pp. (Társszerző: Isépy István).

A guatemalai rebarbara. In: Élet és Tudomány, 1992. XLVII. évf. 4. sz. 127-hátlap pp.

Hozzászólások. In: Replika, 1992. III. évf. 12. sz. 8-30. pp. (Szerzőtársak: Róbert Péter, Pléh Csaba, Gábor Kálmán, Balog Iván, Matuz Norbert, Hadas Miklós).

Aznap. In: Rubicon, 1992. III. évf. 2. sz. 40-42. pp. (Társszerző: Bíró Judit)

Egy királyné szerepe. A magyarok és Erzsébet. In: Rubicon, 1992. III. évf. 4. sz. 16-18. pp.

1994: látomás a polgárosodás minőségéről. In: Juss: Vásárhelyi Társadalomismereti és Kulturális Szemle, 1992. tél, V. évf. 4. sz. 96-98. pp.

Ménes a Teréz körúton. In: Kritika, 1992. XXI. évf. 5. sz. 8-9. pp.

Volt egyszer egy középosztály. In: BOOM, 1992. május, 4-9. pp.

Lecsúszó középosztály. In: 168 Óra, 1992. szeptember 8. 20-21. pp.

Szabadelvűség és konzervativizmus. Két legitimációs elv. In: Rubicon 1992. III. évf. 8-9. sz. 54-57. pp.

A magyarok Erzsébet királynéja. In: Brigitte Hamann: Erzsébet, Magyarország királynéja. Fabula Könyvkiadó, Budapest, 1992. 6-7. pp.

„Ezt ne!” – Beszélgetés egy szélsőjobboldali hatalomátvétel esélyeiről. (Szerzőtársak: Antal László, Csepeli György, Mihancsik Zsófia). In: Mozgó Világ, 1993. XIX. évf. 1. sz. 37-48. pp.

Harc után, csaták előtt. In: HVG, 1993. XV. évf. 4. sz. 60. p.

A mitológiaváltás kísérlete. In: Színház, 1993. november, XXVI. évf. 11. sz. 2-3. pp.

Főváros születik. In: Takeoff, 1994. 1. sz. 21-22. pp.

Népképviselők és húsosfazekuk. Jövedelmek a Monarchia Magyarországán. In: Interpress Magazin (IPM), 1994. november, XX. évf. 11. sz. 52-57. pp.

Középeurópaiságunk és a millecentenárium. In: Közös Út – Kethano Drom, 1995. március, III. évf. 2. sz. 14-15. pp.

Szemérmes csönd. In: Kritika: Társadalomelméleti és Kulturális Lap, 1995. XXIV. évf. 2. sz. 48. p.

Kilenc sors. In: Kritika: Társadalomelméleti és Kulturális Lap, 1995. XXIV. évf. 5. sz. 24-25. pp.

A magyar civilizátor. In: Rubicon, 1995. VI. évf. 1-2. sz. 4-5. pp.

Aznap. In: Rubicon, 1995. VI. évf. 1-2. sz. 47. p. (Társszerző: Bíró Judit)

Volt egyszer egy Magyarország – Nagyság és dicsőség bűvkörében. In: Rubicon, 1996. VII. évf. 1-2. sz. 31-33. pp.

Széchenyi István: Budapesti por és sár. In: Kritika: Társadalomelméleti és Kulturális Lap, 1996. XXV. évf. 4. sz. 39. p.

KuK: császári Bécs – királyi Budapest. In: Kritika: Társadalomelméleti és Kulturális Lap, 1996. XXV. évf. 9. sz. 24-25. pp.

Lábjegyzet nélkül. In: “Őrizd meg ezt a lelkületet…”. Gyurkó János emlékére, 1952-1996. Szerk.: Bartos Csilla, Nové Béla. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1997. 169-170. pp.

1998. május 25.; (nekem) kora reggel. In: Mozgó Világ, 1998. XXIV. évf. 6. sz. 97-98. pp.

Két szomszédvár: Budapest, Bécs – Hanák Péter és Gerő András az Európai utas asztalánál. In: Budapesti Negyed, 1998. tél, VI. évf. 4. sz. 33-48. pp.

Miért nincs a zsidóknak jussa a mennyországban? – részlet. In: Kultúra és Közösség, 1998. II. évf. 3. sz. 97-103. pp.

Az ellopott forradalom. 1848 centenáriuma. In: Rubicon, 1998. IX. évf. 2. sz. 44-50. pp.

Antoní Muntadas. A fordításról: Az emlékművek. In: Balkon, 1998. V. évf. 12. sz. 23-24. pp.

Szabadságmártírok. In: Kritika: Társadalomelméleti és Kulturális Lap, 1999. XXVIII. évf. 10. sz. 47. p.

A királyné szerepe. A magyarok és Erzsébet. In: Rubicon, 1999. X. évf. 9-10. sz. 49-51. pp.

Előszó. In: Budapesti Negyed, 1999. tél – 2000 tavasz. VII-VIII. évf. 4. és 1. (26-27.) sz. 3. p.

Szocialista kispolgárosodás. In: Comitatus: Önkormányzati Szemle, 2000. X. évf. 5. sz. 5-12. pp.

Budapest fővárossá fejlesztésének kezdetei – a versenytársak és a regionális szerepkör. In: Budapesti Negyed, 2000 nyár, VIII. évf. 2. (28.) sz. 19-42. pp. (Szerzőtársak: Enyedi György, Lengyel László, Ekler Dezső)

Új száz év. In: Belügyi Szemle, 2000. XLVIII. évf. 1. sz. 20-25. pp.

Mikroközépeurópa. In: Egy közép-európai vállalkozó Budapesten. Schmidt Miksa bútorgyáros magyarországi tevékenysége és hagyatéka. [kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában, 2001. július – október]. Szerk.: Horányi Éva. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2001. 8. p.

A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről 1. Társszerzők: Bácskai Vera, Faragó Tamás, Granasztói György, Gyáni Gábor. In: Korall, 2001. ősz-tél, II. évf. 5-6. sz. 190-192. pp.

„A Kert és a Műhely”. Körkérdés történészekhez. In: Limes, 2002/1. 95-98 pp.

Az olvasóhoz. In: Budapesti Negyed. 2002. tavasz, X. évf. 3. sz. (37. sz.) 5-6. pp.

Kossuth Lajos és Ferenc József. In: Rubicon, 2002. XIII. évf. 8. sz. 46-52. pp.

Szembenézés a múlttal. In: Fundamentum, 2003. VII. évf. 1. sz. 52-55. pp.

Évforduló. In: Budapesti Negyed, 2004. XII. évf. 1-2. (43-44) sz. 3-4. pp.

Előszó. In: Gordon Brook-Sepherd: A megkoronázatlan király. Habsburg Ottó élete és kora. Magyar Könyvklub, Budapest, 2005. 4-8. pp.

Látható és láthatatlan eseménytörténet. In: Korall, 2005. november, VI. évf. 21-22. szám, 180-182. pp.

Előszó – Preface. In: Habsburg Történeti Intézet – Institute of Habsburg History. Szerk.: Hegybíró Éva. Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2005. 4-9.

Vitákkal terhelt, ám energikus közösség: Európa elfáradt? Az Európai Utas körkérdése. In. Európai Utas, 2005. XVI. évf. 2. sz. 7-8. pp.

Előszó. In: Mi a magyar? Szerk.: Romsics Ignác, Szegedy-Maszák Mihály. Habsburg Történeti Intézet – Rubicon, Budapest, 2005. 7-11. pp.

Előszó. In: Budapesti Negyed. Társszerző: Fokasz Nikosz. 2006. tél, XIV. évf. 4. sz. (54. sz.) 3-4. pp.

A kispolgár nemzete. In: HVG, 2007. január 6. XXIX. évf.

A nemzet dala. In: Népszabadság, 2007. március 14. LXV. évf. 62/2. sz. 13. p.

Szerintem. In: László György – Wisinger István: Visszanézve. Beszélgetések Göncz Árpáddal. Glória Kiadó, Budapest, 2007. 365-367. pp.

The Praise of Curiosity. In: Visszapillantás: 1981-2005, a magyar sajtófotó huszonöt éve.  [Flashback. Twenty-five years of Hungarian Press Photography]. Szerkesztette: Szalay Zoltán. Press and Pictures Kiadó, Budapest, 2007. 5-6. pp.

A Kossuth-kultusz. In: Rubicon 2007. XVIII. évf. 9. sz. 38-41. pp.

Monarchikum. In: K. und K. kalandozások, avagy a Habsburg Birodalom nyomában a XXI. században. Szerk.: Miklós Gábor. Népszabadság Kiadó Zrt., Budapest, 2007. 6-8. pp.

Felvilágosult demokrácia. In. HVG, 2007. április 21. XXIX. évf. 16. sz. 111. p.

Nyelvpolitika és realitás. In: Népszabadság, Hétvége 2007. május 12. LXV. évf. 110/2. sz. 3. p.

Májusi válasz májusi szavakra. In: Magyar Nemzet, 2007. május 31.

Kreatív követelés. In: Népszabadság, Hétvége 2007. június 30. LXV. évf. 151/2. sz. 2-3. pp.

Akarta, megkapta. In: Népszabadság, Hétvége 2007. július 14. LXV. évf. 163/2. sz. 4. p.

L’epoca della Monarchia oggi. In: Italia&Italy, genniao-giugno 2007, no. 34-35-36, 14-15. pp.

Tényszerűség. In: Népszabadság, 2007. július 27. LXV. évf. 174/2. sz. 12. p.

Hungary Compelled to Reform. In: Hungarian Quarterly, Autumn 2007. XLVIII. évf. 187. sz. 48-51. pp.

Mit kezdjünk Közép-Európával? In: Európai Utas, 2007. XVIII. évf. 2. sz. 7-23. pp.

Sodrásban. In: 168 Óra, 2007. szeptember 27. 20-21. pp.

XXI. század – a történész szemével. In: Muszter, 2007. október 8.

Nosztalgia-amnézia-utópia. In: Bipolar deutsch-ungarische Kulturprojekte. Dokumentation 2006/2007. Erfahrungen, Ergebnisse, Erfolge – Bipolár német-magyar kulturális projektek. Dokumentáció 2006/2007. Sikersztorik és tanulságos történetek, Bipolar deutsch-ungarische Kulturprojekte, Berlin, 33-49. pp.

http://www.projekt-bipolar.net/images/stories/Schlusskatalog_download_144.pdf

Kismitológiák. In: HVG, 2008. május 24. XXX. évf. 21. sz. 119. p.

Előszó. In: Budapesti Negyed, 2008. tavasz, XVI. évf. 1. sz. (59. sz.) 3-4. pp.

Honi válságnarratívák. In: HVG, 2008. november 1. XXX. évf. 44. sz. 112-113. pp.

Élő kísértetek. In: Népszabadság, 2009. január 17. LXVII. évf. 14/2. sz. Hétvége, 1. p.

A válság fénye. In: HVG, 2009. április 4. XXXI. évf. 14. szám, 96-97. pp.

Kihívások válaszok nélkül. In: Válság vagy esély? Vesztesek leszünk vagy győztesek? Szerk.: Fricz Tamás, Lánczi András. XXI. Század Intézet, Budapest, 2009. 9-36. pp.

Direktívák és tabuk nélkül. In: Válság vagy esély? Vesztesek leszünk vagy győztesek? Szerk: Fritz Tamás, Lánczi András. XXI. Század Intézet, Budapest, 2009. 155-178. pp.

Századfordulós istenek és ördögök. In: Trefort-kert Magazin. 2009. II. évfolyam 2. szám, 10-12. pp.

Opening of the Robert Capa Exhibition. In: Robert Capa. The Hungarian Jewish Photographer. Szerk: Zsuzsa Toronyi. Jewish Summer Festival, Hungarian Jewish Museum, Budapest, 2009. 2‑7. pp.

Mozgássérült alaptörvény. In: Népszabadság, 2009. október 17-18. LXVII. évf. 244/2. sz. Hétvége, 1, 4-5. pp.

Kétfejű magyar. In: HVG, 2009. november 7. XXXI. évf. 45.szám, 95. p.

Radikális semmi. In: Népszabadság, 2009. november 12. LXVII. évf. 265/2. sz. 13. p.

Magyar Arc. In: Népszabadság, 2010. január 23-24. Hétvége, LXVIII. évf. 19/2. sz. 2–3. pp.

Nemzeti bolsevizmus. In: 168 Óra, 2010. március 11. 20–23 pp.

A történet ereje. In: Népszabadság, 2010. március 13-14-15. Hétvége, LXVIII. évf. 61/2. sz. 1. p.

Magyarország első polgára. In: Népszabadság, 2010. április 10-11. LXVIII. évf. 83/2. sz. Hétvége. 5. p.

Merre tovább, oktatáspolitika? In: Pedagógusok Lapja, 2010. május 10. LXVI. évf. 5. szám, 5 p.

Kitalált forradalom. In: HVG, 2010. május 22. XXXII. évf. 20. szám, 80–81. pp.

Hiány. In: Népszabadság, 2010. július 3-4. Hétvége, LXVIII. évf. 153/2. sz. 1. p.

A nemzeti rombolás kormánya. In: Népszabadság, 2011. január 15. Hétvége LXIX. évf. 12/2. sz. 4. p.

Huszonhat mondat. In: Népszabadság, 2011. március 19-20. Hétvége. LXIX évf. 65/2. sz. 4 p.

Vacsora Váradon. In: HVG, 2011. május 7. XXXIII. évf. 18. (1666) sz. 88-89. pp.

Retrotér (A Kossuth tér átrendeződéséről). In: Magyar Narancs, 2011. október 27. XXIII. évf. 43. sz. 50-51. pp.

Utószó. In: Mondd el, hogy tudjuk! Háromezer interjú a múlt századi Magyarországról. Az Emlékpontok program értékelése – zárótanulmányok. XX. Század Intézet – Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2011. 165-166. pp.

Sehol-gyarmat. In: HVG, 2012. február 11. XXXIV. évf. 6. sz. 80-81. pp.

Magyar szabadság, magyar polgárok. In: Népszabadság, 2012. március 10. LXX. évf. 60/2 sz. Hétvége 4. p.

Akadémikus antiszemitizmus. galamus.hu; 2012. június 30. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=147459:akademikus-antiszemitizmus-146505&catid=9:vendegek&Itemid=134

Morális pánik – Ahogy én látom. galamus.hu; 2012. július 18. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=150896:moralis-panik-ahogy-en-latom-149937&catid=9:vendegek&Itemid=134

Válasz Hunyady Györgynek. galamus.hu; 2012. július 27. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=152632:hunyadi-gyoergy-levele-ger-andras-valasza-151672&catid=9:vendegek&Itemid=134

Turpis tolmács. galamus.hu; 2012. augusztus 16. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=156366:turpis-tolmacs-155392&catid=9:vendegek&Itemid=134

Kommentárok és megfontolások egy diskurzushoz. In: Élet és Irodalom, 2012. szeptember 14. LVI. évf. 37. sz. 11-12. pp. https://www.es.hu/cikk/2012-09-14/gero-andras/kommentarok-es-megfontolasok-egy-diskurzushoz.html

Kis megjegyzés a megértéshez. In: Élet és Irodalom, 2012. szeptember 28. LVI. évf. 39. sz. 2. p.

Személyes tértörténet. In: A múlt elkezdődött. Szerkesztette: Arató András. Dunaholding Rt., Budapest, 2012. 28-29. pp.

Nemzeti jelmondat. galamus.hu; 2012. november 15. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=174344:nemzeti-jelmondat-173353&catid=9:vendegek&Itemid=134

Akadémikus vágyakozás. A helyét kereső Gyáni Gábor. galamus.hu; 2012. november 29.

http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=177382:akademikus-vagyakozas-a-helyet-keres-gyani-gabor-176388&catid=9:vendegek&Itemid=134

Kis ország, nagy abszurd. In: galamus.hu; 2013. március 29. http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=200643:kis-orszag-nagy-abszurd-199627&catid=9:vendegek&Itemid=134

Kettő a magyar igazság – Szárszó, 2013. In: galamus.hu; 2013. június 23. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=218249:kett-a-magyar-igazsag-szarszo-2013-217222&catid=9:vendegek&Itemid=134

Marx a gettóban. In: Élet és Irodalom, 2013. augusztus 30. LVII. évf. 35. sz. 5-6. pp. https://www.es.hu/cikk/2013-08-30/gero-andras/marx-a-gettoban.html

Négyen a nézőtéren. Egyenlők közt első. In: Nemzeti, 2013/2014-es évad. I. évf. 1. sz. 49. p.

Hungarian Identity Collection. In: F. Kovács Attila – Megyesi Zsuzsa: Hungarian Identity Collection. NextArt Galeria, Budapest, 2013. 1-3. pp.

A megszállások tere. In: Magyar Narancs, 2014. január 16. XXVI. évf. 3. sz. 50-51. pp. http://magyarnarancs.hu/publicisztika/a-nemet-megszallas-tervezett-emlekmuverol-88320

És. In: galamus.hu; 2014. március 4. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=363063_es 

Kokárda és sárga csillag. In: Szombat, 2014. március 14. XXVI. évf., 3. szám 11-12. pp. https://www.szombat.org/politika/kokarda-es-sarga-csillag

Válasz Heisler Andrásnak. In: galamus.hu; 2014. március 8. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=364346_valasz_heisler_andrasnak

Skanzen Magyarország. In: vs.hu/versus/1944-március-19-nemet-megszallas-vagy-magyar-felelosseg

Apró tények. In: galamus.hu; 2014. március 12. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=365210:apro-tenyek-365210&catid=71:a-napi-apro&Itemid=135 

Etikai történet. In: galamus.hu; 2014. március 29. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=369944_etikai_tortenet

Polgárosodás? In: vs.hu; 2014. április 11. https://vs.hu/versus/mit-jelent-meg-negy-ev-orban-rendszer-1/polgarosodas-0411#!s2

Kétharmados tér. In: Élet és Irodalom, 2014. április 25. LVIII. évf. 17. sz. 11. p.

A felülről megosztott felelősség (Ki építi a Sorsok Házát?) In: Magyar Narancs, 2014. október 9. XXVI. évf. 41. sz. 50-51. pp.

Tévedések és eltérések. Viszontválasz Karsai Lászlónak. In: Magyar Narancs, 2014. október 30. XXVI. évf. 44. sz. 41-42.pp.

Budapest-tételek. In: Nemzeti Érdek, Új folyam (III évf.) 9-10. sz. 42-45. pp.

Lakájforradalom. In: Nemzeti, 2014/2015-ös évad. II. évf. 2. sz. 20. p.

Jók és rosszak, avagy ki az az Orbán Viktor? In: Magyar Narancs, 2014. november 20. XXVI. évf. 47. sz. 41-42. pp.

Jóvátétel. In: Nemzeti, 2014/2015-ös évad. II. évf. 3. sz. 18. p.

Posztmodern Gorkij. In: Nemzeti, 2014/2015-ös évad. II. évf. 4. sz. 18. p.

Kétarcú Trianon. In: Szombat, 2015. január. XXVII. évf. 1. sz. 7-9. pp.

Szex és gyilkosság. In: Nemzeti, 2014/2015-ös évad. II. évf. 5. sz. 28. p.

Rectification. https://hungarianspectrum.wordpress.com/2015/01/26/an-attempt-at-character-assassination-but-to-what-end/

Fajvallás. In: galamus.hu; 2015. február 25. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=446718:fajvallas&catid=71&Itemid=135

Parasztoperett. In: Nemzeti, 2014/2015-ös évad. II. évf. 6. sz. 18. p.

Brand, a tökéletes. In: Nemzeti, 2014/2015-ös évad. II. évf. 7. sz. 22. p.

Tisztelt Szerkesztőség! In: Élet és Irodalom, 2015. április 10. LIX. évf. 15. sz. 3. p. https://www.es.hu/cikk/2015-04-10/gero-andras/tisztelt-szerkesztoseg.html

Tíz zsidó? In. szombat.org; 2015. 04. 19. http://www.szombat.org/politika/tiz-zsido

Rubicon. In: latoszogblog.hu; 2015. 04. 20. http://latoszogblog.hu/blog/rubicon

Szélhámosok. In: Nemzeti, 2014/2015-ös évad. II. évf. 8. sz. 28. p.

Egymásra is reagálva: Gerő András és Horkay Hörcher Ferenc évadértékelője. Társszerzők: Horkay Hörcher Ferenc, Kornya István. In: Nemzeti, 2014/2015-ös évad. II. évf. 9. sz. 26-28. pp.

Ezt írták ők. [Összeállítás Gerő András és Horkay Hörcher Ferenc színikritikáinak részleteiből]. In: Nemzeti, 2014/2015-ös évad. II. évf. 9. sz. 29. p.

Örökre zsidó? Viszontválasz Frölich Róbertnek. In: szombat.org; 2015. 05. 14. http://www.szombat.org/velemeny/orokre-zsido

Történeti kozmetika. In: Élet és Irodalom, 2015. július 3. LIX. évf. 27. sz. 2. p. https://www.es.hu/cikk/2015-07-03/gero-andras/torteneti-kozmetika.html

Vitakultúra. In: Élet és Irodalom, 2015. július 24. LIX. évf. 30. sz. 2. p. https://www.es.hu/cikk/2015-07-23/gero-andras/vitakultura.html

Hagyomány. In: Élet és Irodalom, 2015. szeptember 11. LIX. évf. 37. sz. 12. p. https://www.es.hu/cikk/2015-09-11/gero-andras/hagyomany.html

A Sorsok Házáról. In: Népszabadság, 2015. szeptember 26. LXXIII. évf. 226. sz. 10. p.

Az állam zászlaja. In: Élet és Irodalom, 2015. október 16. LIX. évf. 42. sz. 6. p. https://www.es.hu/cikk/2015-10-16/gero-andras/az-allam-zaszlaja.html

A Hajmásiak. In: Élet és Irodalom, 2016. február 5. LX. évf. 5. sz. 7. p. https://www.es.hu/cikk/2016-02-05/gero-andras/a-hajmasiak.html

Nemzeti kétely. In: Élet és Irodalom, 2016. június 3. LX. évf. 22. sz. 7. p. https://www.es.hu/cikk/2016-06-03/gero-andras/nemzeti-ketely.html

Az elveszett kezdet. In: reflektor.blog.hu; 2016. március 8. http://reflektor.hu/velemeny/gero-andras-az-elveszett-kezdet

Két kerék, két elv. In: reflektor.blog.hu; 2016. március 31. http://reflektor.hu/velemeny/gero-andras-ket-kerek-ket-elv

No Taxation. In: reflektor.blog.hu; 2016. április 7. http://reflektor.hu/velemeny/gero-andras-no-taxation

Értelmetlen jogegyenlőtlenség. In: reflektor.blog.hu; 2016. április 18. http://reflektor.hu/velemeny/gero-andras-ertelmetlen-jogegyenlotlenseg

Nemzeti nagylelkűség. In: Élet és Irodalom, 2016. november 11. LX. 45. sz. 12. p. https://www.es.hu/cikk/2016-11-11/gero-andras/nemzeti-nagylelkuseg.html

Az elfelejtett Salamon. In: Élet és Irodalom, 2017. január 27. LXI. évf. 4. sz. 2. p. https://www.es.hu/cikk/2017-01-27/gero-andras/az-elfelejtett-salamon.html

Egyre rosszabb. In: Élet és Irodalom, 2017. február 10. LXI. évf. 6. sz. 2. p. https://www.es.hu/cikk/2017-02-10/gero-andras/egyre-rosszabb.html

Könnyed kommunizmus. In: Élet és Irodalom, 2017. március 24. LXI. évf. 12. sz. 6. p. https://www.es.hu/cikk/2017-03-24/gero-andras/konnyed-kommunizmus.html

CEU és NER. In: reflektor.blog.hu. 2017. április 4. http://reflektor.blog.hu/2017/04/04/ceu_es_ner

Veszély a zsidókra. In: Élet és Irodalom, 2017. szeptember 1. LXI. évf. 35. sz. 9. p. https://www.es.hu/cikk/2017-09-01/gero-andras/veszely-a-zsidokra.html

Miért? In: 168 Óra, 2018. február 1. XXX. évf. 9. sz. 34-37. pp. Teljes változat: http://168ora.hu/velemeny/miert-jeruzsalem-izrael-fovaros-144623

Előszó. In: Mária Terézia, a magyarok királynője (1740-1780). Szerkesztette: Gerő András és Nagy Beatrix. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2018. 7-12. pp.

Magyar szivárvány. In: Szombat, 2018. február, XXX. évf. 2. sz. 15-16. pp.

Budapest és a magyar állam. In: Élet és Irodalom, 2018. 02. 16. LXII. évf. 7. sz. 8. p. https://www.es.hu/cikk/2018-02-16/gero-andras/budapest-es-a-magyar-allam.html

Emlékezetpolitikai hiány. In: 168 Óra, 2018. május 10. XXX. évf. 38-41. pp.

Ajánlás. In: Habsburg Ottó: Így láttam. 1990-1991-1992. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2018. 5-6. pp. (Nemzeti Könyvtár; 97.)

Öt érv Trumph döntése mellett. Miért Jeruzsálem Izrael fővárosa? In: Egység, 2018. április, XXVIII. évf. 105. sz. 26-29. pp.

Különbségek. In: 168 Óra, 2018. június 24. XXX. évf. 24. sz. 48-49. pp.

Régészeti lelet. In: 168 Óra, XXX. évf. 27. sz. 2018. július 5. 31. pp.

Levelezés az állammal. In: Élet és Irodalom, 2018. július 6. 12. p.

Régészeti park. In. 168 Óra, XXX. évf. 2018. július 19. 46-47. pp.

Gazdaságos tiszteletlenség. In: Élet és Irodalom, LXII. évf. 34. sz. 2018. augusztus 24. 12. p.

A holokauszt története és a Gonosz mibenléte24.hu; 2018.10.09. https://24.hu/poszt-itt/2018/10/09/gero-andras-a-holokauszt-tortenete-es-a-gonosz-mibenlete/#hogyan

Magyar esszencialitás – Kései gyászbeszéd Tisza Istvánról. In: 168 Óra, XXX. évf. 44. sz. 2018. október 31., 8-13. pp.

Hozzáadott érték. In: 24.hu, 2018. november 5. https://24.hu/poszt-itt/2018/11/05/gero-andras-sorsok-haza-holokauszt-vita-valasz/

Troll. In: 24.hu, 2018. 11. 10. https://24.hu/poszt-itt/2018/11/10/gero-andras-troll-sorsok-haza-karsai-laszlo-holokauszt/

Jóindulatú szubjektivitás. In: Élet és Irodalom, LXII. évf. 2018. november 16. 2. p.

Túl a politikán. In: 24.hu, 2018.11. 28. https://24.hu/belfold/2018/11/28/gero-andras-tul-a-politikan/

Zsidó zavar: miért érzi magáénak egy zsidó szervezet a zsidóellenes Füst Milánt? Azonnali.hu, 2019. január 21. https://azonnali.hu/cikk/20190121_zsido-zavar-miert-erzi-magaenak-egy-zsido-szervezet-a-zsidoellenes-fust-milant

Schein kontra Schein. HVG.hu, 2019. január 30. https://hvg.hu/velemeny/20190130_Schein_kontra_Schein

Kóser az antiszemita, ha zsidó a származása? Kettős a mérce a Füst Milán-ügyben? 2019. február 2. https://azonnali.hu/cikk/20190202_koser-az-antiszemita-ha-zsido-aszarmazasa-kettos-merce-a-fust-milan-ugyben

Érvek helyett gyalázkodás. HVG.hu 2019. február 4. https://hvg.hu/velemeny/20190204_Gero_Andras_Ervek_helyett_gyalazkodas

Életképes örökség. 168 Óra, XXXI. évf. 11. sz. 15-17. pp.; 2019. 03. 14.

Kis kádárista gyakorlat. Mandiner.hu, 2019. április 2. https://mandiner.hu/cikk/20190402_gero_andras_kis_kadarista_gyakorlat

Városok helyett magyar családokkal emlékezzünk Trianonra. 24.hu; 2019. április 13. https://24.hu/kozelet/2019/04/13/gero-andras-trianon-emlekmu-varos-csalad-nev/ 

Több kételyt! In: Élet és Irodalom; 2019. szeptember. 06. 36. szám, 2. p.

Móricka. In: Élet és Irodalom; 2019. szeptember 20. 38. szám, 2. p.

Budapest hegei. In: Látószög blog; 2019. december 7. https://latoszogblog.hu/blog/budapest_hegei

Előszó. In: Dr. Dobos György: A monoriak viselt dolgai. Szerkesztette: Dr. Dobosné Pecznyik Ibolya. Monori Helytörténeti Kör, Monor, 2019. 7.p.

Mit írnak majd a 2050-es történelemkönyvek a 2010-es évekről. In: Azonnali.hu, 2020. 01. 15. https://azonnali.hu/cikk/20200115_mit-irnak-majd-a-2050-es-tortenelemkonyvek-a-2010-es-evekrol-2

Diószegi István (1930-2020) emlékére. In: Újkor.hu 2020. június 2. http://ujkor.hu/content/dioszegi-istvan-1930-2020-emlekere

A mai Magyarország és a magyar klasszikus liberális hagyomány. In: Látószögblog.hu, 2020. július 21. https://latoszogblog.hu/blog/a_mai_magyarorszag_es_a_magyar_klasszikus_liberalis_hagyomany?fbclid=IwAR3NgDKtzIWlSUJ9xO6hIGD3Vdz95-Z_brYbjVClnc31iKzO-LozYB1JHfQ

Szubjektív nem. In: Élet és Irodalom, 2020. 09. 04. LXIV. évf. 36. szám, 6. p.