Tanulmányok

Csalóka városiasság: egy speciális település életmódproblémái. (Társszerzők: Lakatos László, Polgár Judit, Szántó Zsuzsa) In: Szociológia, 1978. VII. évf. 3. sz. 397-408. pp.

Az iparfejlesztés kérdése a reformellenzők érvrendszerében. In: Nyolc tanulmány a XIX. századi magyar történelem köréből. Szerk.: Csorba Csilla, Gerő András. ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest, 1978. 111-162. pp.

Die Rolle Siebenbürgens und der Nationalitäten gelegentlich der Wahlen vom Jahre 1869 und in der allgemeinen Debatte über das Wahlrecht im Jahre 1872. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Juridica. Tim. 23. Szerk.: A Kar Tudományos Bizottsága. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest 1981. 117-146. pp.

A „Három Nemzedék” Széchenyi-képének logikai-fogalmi struktúrája. In: Tájékoztató, 1982. 4. sz. 97-128. pp.

A gondolkodás polgárosodása: a lengyel felkelők melletti érvek az 1832-36. évi országgyűlésen. In: A magyar polgári átalakulás kérdései. Tanulmányok Szabad György 60. születésnapjára. Szerk.: Dénes Iván Zoltán, Gergely András, Pajkossy Gábor. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1984. 133-154. pp.

Mamelukok és Zoltánok: népképviselők a Monarchia Magyarországán. In: Medvetánc, 1986. VI. évf. 2-3. sz. 181-233. pp.

Az Ezredévi Emlékmű. In: Medvetánc, 1987. VII. évf. 2. sz. 3-27. pp.

A magyar politika és a nemzetiségek 1848/49-ben. In: Társadalmi Szemle, 1987. XLII. évf. 6. sz. 63-73. pp.

Hungarian Historiography and the History of Transylvania. In: New Hungarian Quarterly, 1988. XXIX. évf. 110. sz. 113-118. pp.

A Monarchia Magyarországának képviselőháza: egy változó atmoszféra története. In: Perlaky Károly emlékének. Szerk.: Mravik László. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 1988. 18-29. pp.

Egy rendszer névadója (Alexander Bach, 1813-1893). In: Szürke eminenciások. Szerk.: Szvák Gyula. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1989. 249-268. pp.

A történészek és a politika. In: Hiány, 1990. január 31., 3-7. pp.

A kortes. In: Jel-Kép, 1990. február. XI. évf. Különszám, 79-92. pp.

A magyar polgárosodásról. In: 2000. Irodalmi és Társadalmi havi lap,1990. május, II. évf. 5. sz. 15-21.

A történészek és a politika. In: Látóhatár, 1990. május, 100-114. pp.

Reformerszerepek és liberális társadalomérzékenység Magyarországon (1830-1867). In: A polgárosodás útján. Tanulmányok Magyarország társadalmának átrétegződéséhez a polgári átalakulás korában. Szerk.: Szabad György. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 469-488. pp.

Miért nincs a zsidónak jussa a mennyországban? In: Századvég, 1990. 2. sz. 204-211. pp.

Polgárnak lenni – Értékrend, életmód, életstílus. In: Világosság, 1990. XXI. évf. 10. sz. 729-732. pp.

A második parancsolat és a magyarok Istene. In: Kritika, 1990. XIX. évf. 11. sz. 17-19. pp.

Het duitse zout in de Centraal-Europese map. In: Spiegel Historiael, october 1990., 459-463. pp.

Magyarok, zsidók. In: HVG, 1991. XIII. évf. 44. sz. 79. p.

Hóman, Szekfű és ami utána következik. In: Kritika, 1991. XX. évf. 2.sz. 39-41. pp.

Civilization and post-feudalism. In: The Democracy Seminar, Spring 1991. Ed.: Jody Jensen. Center for European Studies in Budapest, Budapest, 1991. 1-16. pp.

A modernitás konfliktusai és Széchenyi. In: Világosság, 1991. XXXII. évf. 11. sz. 818-824. pp.

Politikai magatartás és etika. In: A magyar ugar. Szerk.: Lederer Pál. ELTE Szociológiai Intézet, Budapest, 1991. 258-266. pp.

A historikum a politikában. In: Csendes? Forradalom? Volt? Az ELTE Jogszociológiai Tanszék, az ELTE Szociológiai Intézet és a Bibó István Szakkollégium 1991. június 5-6-i konferenciájának előadásai és vitája. Szerk.: Bozóki András, Csapody Tamás. T-Twins Kiadó, Budapest, 1991. 12-17. pp. (Twins konferencia füzetek; 3.)

Zsidó utak – magyar keretek a XIX. században. In: Kritika: Társadalomelméleti és Kulturális Lap, 1992. XXI. évf 1. sz. 31-33. pp. és 2. sz. 25-26. pp.

March 15th: The Fortunes of a National Holiday. In: New Hungarian Quarterly, 1992. XXXIII. évf. 126. sz. 113-123. pp.

Egy magyar kultusz: Erzsébet királyné. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban: 1992. május 18. – 1993. január 15. Szerk.: F. Dózsa Katalin. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1992. 7-15. pp. [A kiadvány angolul és németül is megjelent]

Liberálisok, antiszemiták és zsidók a modern Magyarország születésekor. In: Zsidóság, identitás, történelem. Szerk.: Erős Ferenc, Kovács M. Mária, Yitzhak M. Kashti. T-Twins Kiadó, Budapest, 1992. 5-22. pp.

Szabadelvűség és konzervativizmus a Monarchia Magyarországának legitimációs szerkezetében. In: Társadalmi Szemle, 1992. XLVII. évf. 8-9. sz. 121-130. pp.

Március 15. Nemzeti szabadságünnepünk kalandos története. In: Március 15. Nemzeti szabadságünnepünk kalandos története. Szerk.: Gera Mihály. Műcsarnok, Budapest, 1992. 5-19. pp.

Polgárosodás és elitek a Monarchia Magyarországán. In: Hiány, 1993. január, 3-7. pp.

Március 15. In: Kritika, 1993. XXII. évf. 3. sz. 14-17. pp.

A Désy-Lukács ügy. In: Skandalum. Magyar közéleti botrányok, 1843-1991. Szerk.: Gerő András. T-Twins Kiadó, Budapest, 1993. 137-156. pp.

Hungarian Political Conflicts Concerning the Military Question (1865-1868). In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Historica. Szerk.: A Kar Tudományos Bizottsága. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 1993. 163-176. pp.

Socialism and Realism. In: Hungary – Before and After Washington D.C. Ed: Anita Semjén. International Monetary Fund Visitor’s Center, Washington, 1993. 14-20. pp.

A Deák-párt és a politikai rendszer változása. In: Világosság, 1993. XXXIV. évf. 8-9. sz. 50-60. pp.

A társadalmi érintkezés uralkodó jellege a Monarchia Magyarországán. In: Műhely, 1993., 101-106. pp.

Akiket megválasztottak. In: Az úri Magyarország. Társadalomszerkezet és rétegrajzok: a kiegyezéstől a II. világháborúig. Szerk.: Léderer Pál. T-Twins Kiadó, Budapest, 1993., 88-94. pp. (Társadalomtörténeti olvasókönyvek)

Deák Ferenc és a politikai etika. In: Világosság, 1993. XXXIV. évf. 12. sz. 3-14. pp.

Szabadság és világosság. In: Nappali Ház, 1994. VI. évf. 1. sz. 120-123. pp.

Liberals, Anti-Semites and Jews of the Birth of Modern Hungary. In: CEU History Department Yearbook, 1993. év Ed.: Andrea Pető. CEU Press, Budapest, 1994. 103-121. pp.

Hungary – 1848-1989. In: From Subject to Citizen. Eds.: György Csepeli, D. German, László Kéri, István. Stumpf. Hungarian Center for Political Education, Budapest, 1994. 205-217. pp. (Hungarian Studies on Political Socialisation and Political Education; 3.)

Deák Ferenc és a politikai etika. In: Deák Ferenc, a liberális politikus. A Zalaegerszegi Liberális Klub konferenciája. 1993. október. T-Twins Kiadó, Budapest, 1994. 65-78. pp. (Twins Konferencia-Füzetek; 4.)

A második parancsolat és a magyarok istene. In: Tények és legendák, tárgyak és ereklyék. Szerk.: Kalla Zsuzsa. Petőfi irodalmi Múzeum, Budapest, 1994. 207-216. pp. (Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1.)

Freiheit – Klarheit – Aufklärung. In: Was – Zeitschrift für Kultur und Politik, April 1995. No. 80., 93-100. pp.

Becsületszó – Teleki László. In: Beszélő, 1995. június 22., 29-32. pp.

Fin-du-Siècle Women. In: Budapest Review of Books, Vol V. No. 2 Summer 1995., 30-32. pp.

Új zsidó múlt. In: Holmi, 1995. szeptember, VII. évf. 9. sz. 1300-1307. pp.

Új zsidó múlt. In: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyve 1995. Szerk.: Csombor Erzsébet. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom 1995. 37-46. pp.

Budapest 1896 – Ein Millenium im K.u.K. Rahmen in Budapest 1896. In: Budapest 1896 – Ein Millenium im K.u.K. Rahmen. Katalog zur Ausstellung vom 3.-21 September 1996, Volkshalle im Wiener Rathaus. Red.: Tibor Fényi.Wiener Rathaus, Wien, 1996. 12-15. pp.

Előszó. In: Lovasnemzet. Fényképek ember és ló kapcsolatáról a legújabb kori Magyarországon. Dorottya Galéria, Budapest, 1996. szeptember 19 – október 12. [a kiállítást rend. Pilaszanovich Irén]; [az anyag válogatásában közrem. Stemlerné Balogh Ilona et al.] Műcsarnok, Budapest, 1996.

Ferenc Deák and Political Ethics. In: CEU History Department Yearbook 1994-1995. Szerk: Pető Andrea. CEU Press, Budapest, 1996. 51-66. pp.

Magyar Millenium Európában. In: A Honfoglalás 1100. évfordulója. Emlékbizottság ünnepi ülése (Parlament, Kongresszusi terem, 1996. augusztus 19.). Szerk: Deme Péter. Budapest, 1996., 3-10. pp.

Tusindärsmonumentet. In: Noter, maj 1997 nr. 133., 25-34. pp.

A nyilvánosság a magyar liberalizmus korában. In: Jel-Kép, 1998. 2. sz. 34-37. pp.

1984: Szekrénysor, Lada, víkendház. In: Beszélő, 1999. április, IV. évf. 4. sz. 57-64. pp.

Ungarische Gesichte 1949-1999. In: Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999. I. Szerk.: Hegyi Lóránd. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Wien, 1999. 257-266. pp.

Ferenc József. In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk.: Rácz Árpád. Rubicon – Aquila, Budapest – Debrecen, 1999. 230-234. pp.

Elős. In: Hanák Péter: A kert és a műhely. Balassi Kiadó, Budapest, 1999. 7-10. pp.

A véderő kérdése Magyarországon (1865 – 1868). In: A pesti polgár. Tanulmányok Vörös Károly emlékére. Szerk: Gyáni Gábor, Pajkossy Gábor. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1999. 91-102. pp.

Szocialista kispolgárosodás. In: A polgárosodás folyamatai. Polgárosodási modellek országosan, Nyugat- és Közép-Dunántúlon. Tudományos konferencia a Komáromi Napok keretében: Komárom, 1999. április 30. Szerk.: Baszteri Béla, Mikolasek Sándor. MTA Veszprémi Területi Bizottság, Komárom, 1999. 11-18. pp.

A zsidók és a magyar nemzetisten. In: Magyar megfontolások a Soáról. Szerk.: Hamp Gábor, Horányi Özséb, Rábai László. Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana Fórum – Pannonhalmi Főapátság, Budapest-Pannonhalma, 1999. 60-68. pp.

New Jewish Past. In: CEU History Department Yearbook, 1997-1998. Szerk: Pető A. – Tóth I. Gy. – Andor E. Central European University Press, Budapest, 1999. 35-48. pp.

Értelmezés és feltárás. In: A vallások és az európai integráció. Szerk.: Pongrácz Mária. Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana – Országos Főrabbi Hivatala, Budapest, 2000. 30-34. pp.

A hiányzó Batthyány-kultusz. In: Batthyány Lajos emlékezete. Szerk.: Erdődy Gábor. Vas Megyei Levéltár, Szombathely, 2000. 123-132. pp.

Az Erzsébet-kultusz. In: Erzsébet a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Rubicon Kiadó, 2001. 132-141. pp.

A fogalmak foglya. Bibó István a XIX. század második felének magyar történelméről. In: Beszélő, 2001. VI. évf. 10. sz. 94-105. pp.

Két millennium Magyarországon. In: Mozgó Világ, 2002. augusztus, XXVIII. évf. 8. sz. 13-24. pp.

Zsidó, magyar, kommunista. In: Kertész Péter: A Komlós. Ulpius-ház, Budapest, 2002. 440-467. pp.

A kormányzó és a király. In: Kossuth Lajos 1802-1894. Kossuth Lajos és kortársai. Szerk.: Nagy Mézes Rita. Kossuth Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002. 91-114. pp.

A Prisoner of Ideas: István Bibó on Hungarian History in the Second Half of the Nineteenth Century. In: History Department Yearbook 2001-2002. Ed.: Jaroslav Miller, István György Tóth. CEU, Budapest, 2002. 89-112. pp.

Osztálygyűlöletbeszéd. In: Gyűlölet és politika. Szerk.: Csepeli György, Örkény Antal. Minoritás Alapítvány Kisebbségkutató Intézete, Budapest, 2002. 58-69. pp.

Identitáspolitika és térhasználat. Történelmi visszatekintés. In: Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika. Szerk: Sükösd Miklós, Vásárhelyi Mária. Élet és Irodalom Kiadó, Budapest, 2002. 74-79. pp.

Ferenc József és a magyarok. In: A magyar történelem vitatott személyiségei 1. Szerk.: Kosáry Domokos.  Kossuth Kiadó, 2002. 61-81. pp.

Erőltetett polgárosítás. In: Mozgó Világ, 2003. XXIX. évf. 1. sz. 12-16. pp.

A Kossuth-kultusz. In: Mozgó Világ, 2003. XXIX. évf. 4. sz. 95-109. pp.

Piac a Csarnokban. In: Lehel: Tér-piac-vásár-csarnok. Összeállította: Rajk Judit. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2003. 39-42. pp.

Deák és a kiegyezés. In: Századok 2003. CXXXVII. évf. 5. sz. 1103-1118. pp.

Deák és a politikai etika. In: Deák Ferenc élete és kora. Szerk.: Basics Beatrix. Pannonica Kiadó, Budapest, 2003. 84-95. pp.

A békés kiegyenlítés és politikusa. In: Deák Ferenc 1803-1876. Emlékalbum. Szerk.: Basics Beatrix. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003. 81-106. pp.

Történeti variációk a „magyar” fogalmára. In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Szerk: Krausz Tamás, Szvák Gyula. Pannonica Kiadó – Magyar Ruszisztikai Egyesület, Budapest, 2003. 80-84. pp.

Zwei Städte – zwei Sätze. Wien und Budapest zur Jahrhundertwende. In: Zeit des Aufbruchs: Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde: eine Ausstellung des Kunsthistorischen Museums Wien in Zusammenarbeit mit dem Collegium Hungaricum: Kunsthistorisches Museum 10. Februar bis 22. April 2003. Red.: Katalin Földi-Dózsa, Marianne Hergovich. Kunsthistorisches Museum – Skira, Wien – Milano, 2003. 135-142. pp.

Két város – két mondat: Bécs és Budapest az előző századfordulón. In: Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgard között (1873-1920). [Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban: 2004. március 20 – szeptember 6., Magyar Nemzeti Galériában: 2004. március 20 – május 17., Országos Széchényi Könyvtárban: 2004. március 20 – szeptember 6.] A katalógust összeállította és szerkesztette: F. Dózsa Katalin. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, Bécs, 2004. 67-76. pp.

The Disintegrated Jew: Jew, Hungarian, Communist. An Identity Sketch. In: Hungarian Studies: A Journal of the International Assosiation for Hungarian Studies and Balassi Institute. 2004. XIX. évf. 2. sz. 179-198. pp.

IV. Károly. Koronázás és halál. In: Rubicon, 2004. XV. évf. 10. sz. 4-11. pp.

Zsidók magyar kontextusban. In: Magyar tragédia 1944: Holokauszt Múzeum, Hódmezővásárhely. Összeállította: Schmidt Mária, szerkesztette: Körmendy Zsuzsanna. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hódmezővásárhely. 2004. 63-68. pp.

1984 – A magyar kispolgárosodás. In: Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapja alkalmából. Szerkesztette: Steiner Ágota. Kortárs Kiadó, Budapest, 2005.

Identities of the Jew and the Hungarian. In: Imre Kertész and Holocaust Literature. Eds.:  Luise O. Vasvári and Steven Tötösy de Zepetnek. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, 2005. 65-75. pp.

Mentalitástörténet. In: Civil Történelem. A Történelemtanárok Egyletének 15 éve. Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita, Miklósi László. Történelemtanárok Egylete, Budapest, 2005. 35-88. pp.

Budapesttörténet (héberül). In: Metropolis (Israel), 2005/6.

Közép-Európa kulturális öröksége. In: Európai Utas, 2005. XVI. évf. 1. sz. 29-34. pp.

A liberális tendencia. In: Confessio: A Magyarországi Református Egyház figyelője, 2005. XXIX. évf. 1. sz. 41-48. pp.

Zsidó utak – magyar keretek a XIX. században. Liberálisok, antiszemiták és zsidók a modern Magyarország születésekor. In: Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon. Siker és válság. Szerk.: Varga László. Habsburg Történeti Intézet – Pannonica Kiadó, Budapest, 2005. 58-72. pp.

Two cities – two sentences. Vienna and Budapest of the last turn of century. In: Dve imperii – tri stolicy: kulʹturno-istoričeskie paralleli i vzaimodejstviâ v konce XIX – načale XX vv.: materialy naučnoj konferencii 14 noâbrâ 2005 g., Sankt-Peterburg. Szerk.: Szvák Gyula. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest 2006. 431-487. pp.

Az antiszemita közbeszéd. In: Holokoszt. Isztorija i pamjaty. Szerk.: Krausz Tamás. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest 2006. 195-204. pp.

Ausztro-Vengerszkaja Monarchija v mezsdunarodnoj polityike In: Szugyba dvuh imperii. Red kollegia: A. H. Szaharov, Gy. Szvak, T. Krausz. Insztitut Rossziszkoj Isztorii – Rossziszkaja Akademija Nauk, Moszkva, 2006. 220-233. pp.

Nép, nemzet, szuverenitás. In: Fundamentum, 2006. X. évf. 2. sz. 57-61. pp.

Anti-Semitic Discourse in Hungary Following the Change of Regime. An Overview. In: Antiszemita közbeszéd Magyarországon 2004-2005-ben – Anti-Semitic Discourse in Hungary in 2004-2005. Co-editors: János Dési, Áron Monori, Tibor Szeszlér, László Varga B’nai B’rith Budapest Lodge, Budapest, 2006. 173-182. pp.

Der Kossuth-Kult. In: Lajos Kossuth (1802-1894). Wirken, Rezeption, Kult. Hrsg.: Holger Fischer, Stefanie Seifert. Krämer Verlag, Hamburg, 2007. 167-194. pp.

A munkásosztály metamorfózisa. In: Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912-1989). Szerk.: Vargyas Zoltán. XX. Század Intézet, Budapest, 2007. 109-124. pp.

A Monarchia öröksége. In: A Monarchia kora – ma. Szerk.: Gerő András. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2007. (Habsburg Történeti Monográfiák 1.) 8-21. pp.

The Martyr of the Nation, the Hungarian Egmont: Count Lajos Batthyány. In: Dve imperii – mnoga nacionalnosztej Russica. Redaktor: Gyula Szvak. Pannonica, Budapest, 2007. 65-84. pp.

Das Erbe des Reichs. In: Österreich-Ungarn. Das Habsburgerreich von 1867 bis 1918. Red.: Zsuzsa Gáspár. Ueberreuter, Wien, 2008. 208-237. pp.

The Heritage of the Empire. In: The Austro-Hungraian Dual Monarchy (1867-1918). Ed.: Gáspár Zsuzsa. New Holland Publishers, London, Cape Town, Sydney, 2008. 208-235. pp.

A birodalom öröksége. In: Egy közép-európai birodalom. Az Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918). Szerkesztette: Gáspár Zsuzsa. Officina ’96 Kiadó, Budapest, 2008. 208-235. pp.

Az Erzsébet-kultusz. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. Szerk.: Rácz Árpád. Rubicon Kiadó, Budapest, 2008. 132-141. pp.

Liberális jövő – civilizációs jövő. In: A liberalizmus folytonossága. Szerk.: Tormássy Zsuzsanna. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008. 69-73. pp. (Habsburg Történeti Monográfiák 4.)

Az antiszemita közbeszéd Magyarországon a kommunizmus után. Helyzetkép és megfontolások. In: A felhalmozás míve. Történelmi tanulmányok Kövér György tiszteletére. Szerk.: Halmos Károly, Klement Judit, Pogány Ágnes, Tomka Béla. Századvég Kiadó, Budapest, 2009. 492-563. pp.

A századelő Monarchiájának kulturális karakterisztikájáról. In: A Művészház 1909-1914. Modern kiállítások Budapesten. Magyar Nemzeti Galéria, 2009. március 26. – július 26. Szerkesztette: Gyömöry Judit, Veszprémi Nóra, Zwickl András. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2009. 7-11. pp. (A Magyar Nemzeti Galéria Kiadványai; 2009/2.)

A Batthyány-kultusz. In: Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves.  Szerkesztette: Háda Béla, Majoros István, Maruzsa Zoltán, Petneházy Margit. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2009. 167-178. pp.

A Monarchia: örökség és emlékezet. In: Nemzetek és birodalmak – Diószegi István 80 éves. Szerk: Háda Béla, Ligeti Dávid, Majoros István, Maruzsa Zoltán, Merényi Krisztina. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2010. 205–218 pp.

Előszó. In: A Habsburg Történeti Intézet 2003–2010/Institute of Habsburg History 2003–2010. Szerk./Eds.: Gerő András – Tormássy Zsuzsanna. Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2010. 4-7. pp.

A tegnapelőtt világa. In: Bécs, álmok köntöse. Magyar írók Bécs-élménye, 1873-1936. Szerk.: Török Dalma. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2011. 66-72 pp.

Die Welt von Vorgestern In: Wien, Mantel der Träume. Ungarische Schriftsteller erleben Wien, 1873-1936. Östrerreichisches Theatermuseum, Wien, 2011. 66-74. pp.

Vsztupityelnoje szlovo. In: Vengerszkij genij. Vengru Kák onyi vidját szebja, Vengrija, szvoje meszto v isztorii iv szovremennom mire. Logosz, Kijev, 2011. 15-20 pp.

Magyar Arc. In: Korrajz. Identitásaink és elhallgatásaink. A XXI. Század Intézet évkönyve. Szerk.: Schmidt Mária. XXI. Század Intézet, Budapest, 2011.167-174. pp.

Mozgássérült alaptörvény In: Korrajz. Identitásaink és elhallgatásaink. A XXI. Század Intézet évkönyve. Szerk.: Schmidt Mária XXI. Század Intézet, Budapest 2011. 207-216. pp.

A Habsburg Történeti Intézet In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk.: Gecsényi Lajos, Izsák Lajos. ELTE Eötvös Kiadó, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2011. 901-906. pp.

Az Ottó-jelenség. In: Rubicon, 2011. XXII. évf. 8. sz. 4-11. pp.

Dedictvi rise Pamet: Rád a neporadek, svet zdáni In: Rakousko-uherska monarchie. Habsburgská říše 1867-1918 slovem i obrazem. Nakladatelstvi Slovart, Praha, 2011. 7-8; 208-236 pp.

Some Aspects of Hungarian National Identity. In: Jeziki, identitete, pripadnosti. Med sredisci in obrobji Zabozba. Eds.: Kozma Ahacic, Petra Testen. ZRC SAZU, Ljubljana 2011. 167-178 pp.

Az új rend hitvallása. In: Kisiklott forradalom. Tanulmányok a második Orbán-kormány második évéről. Szerk.: Szeredi Péter, Szigetvári Viktor. József Attila Alapítvány, Budapest, 2012. 49-77. pp.

A történelem használatáról. In: Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Szerk.: Majoros István, Faragó Gábor, Forgó Zsolt, Háda Béla, Madarász Anita. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2012. 215-228. pp.

Előszó a magyar kiadáshoz. In: Birodalmak tündöklése és bukása. Szerkesztette: Robert Aldrich. Móra Könyvkiadó, Budapest, 2012. 21-25. pp.

Monarchia és respublika. In: Magyar királyok nagykönyve. Uralkodóink, kormányzóink és az erdélyi fejedelmek életének és tetteinek képes története. Szerk.: Gujdár Noémi, Szatmári Nóra. Reader’s Digest Kiadó, Budapest, 2012. 310-315. pp.

Német-osztrák identitás a századforduló Monarchiájában. In: Zsidóság: tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából. Szerk.: Bíró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2012. 497-509. pp. (Wesley jubileumi kötetek; 9.)

Egy hősihalál-történet. In: Élet és Irodalom, 2013. március 8. LVII. évf. 10. sz. 8-9. pp. https://www.es.hu/cikk/2013-03-08/gero-andras/egy-hosihalal-tortenet.html

Az Árpád-ház és a nacionalizmus. In: Élet és Irodalom, 2013. április 26. LVII. évf. 17. sz. 5-8. pp. https://www.es.hu/cikk/2013-04-26/gero-andras/az-arpad-haz-es-a-nacionalizmus.html

A Nemzeti Összetartozás Napja. In: Forradalom volt? Tanulmánykötet a második Orbán-kormány harmadik évéről. Szerk.: Szeredi Péter. József Attila Alapítvány, Budapest, 2013. 65-82. pp.

A választási regisztrációról. In: Tanulmányok a választási eljárás aktuális kérdéseiről. Szerk.: Cserny Ákos – Téglási András. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Budapest, 2013. 57-74. pp.

Birodalom gyarmat nélkül. In: Közép-Európai Közlemények 2013. VI. évf. 1-2. (20-21.) sz. 39-48.pp. http://vikek.eu/wp-content/uploads/2015/04/KEK_20-21_1.pdf

A Holokauszt látványa. In: Élet és Irodalom, 2013. november 29. LVII. évf. 48. sz. 9-10.pp. https://www.es.hu/cikk/2013-11-29/gero-andras/a-holokauszt-latvanya.html

A nemzeti emlékezethelytől a nemzeti emlékhelyig. In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerkesztette: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013. 69-78. pp. (Loci Memoriae Hungaricae; 2.)

Három az egyben: hősi halott, áldozat, felelős. In: Hindu istenek, sziámi tigrisek. Balogh András 70 éves. Szerk.: Majoros István, Antal Gábor, Háda Béla, Hevő Péter, Madarász Anita. ELTE BTK, Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2014. 177-194. pp.

Az elveszett magyar aranykor. In: Európai testvérháború. 1914-1918. Szerk.: Markó György, Schmidt Mária. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2014. 51-66. pp.

The Lost Golden Age of Hungary. In: Europa’s Fraternal War. 1914-1918. Eds.: Markó György, Schmidt Mária. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. Budapest, 2014. 51-66. pp.

1867 kiegyezése. In: Kompromisszumok a közép-európai politikai kultúrában. Szerk.: Gerő András. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2014. 31-48. pp.

Nemzeti delírium. Háborús propaganda a színházban. In: Élet és Irodalom, 2014. július 25. LVIII. évf. 30. sz. 8-9. pp. https://www.es.hu/cikk/2014-07-25/gero-andras/nemzeti-delirium.html

Die Politische Elite Ungarns und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Politische Haltungen und Kulturelle Motivationen. In: Parteien und Gesellschaft im Ersten Weltkrieg. Das Beispiel Österreich-Ungarn. Eds.: Maria Mesner, Robert Kriechbauer, Michaela Maier, Helmut Wohnout. Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 2014. 93-106. pp.

1867 kiegyezése két látószögből. In: Historia Critica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. Szerk.: Manhercz Orsolya. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 241-255. pp. (Publicationes Instituti Historici Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae; 1.)

Zsidó kérdések. In: galamus.hu; 2015. február 19. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=445423:zsido-kerdesek&catid=9&Itemid=134

A béke utolsó hónapja a Monarchia Magyarországán (1914. június 28. – 1914. július 28.) In: Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára. Főszerkesztő: Majoros István. Szerkesztők: Antal Gábor, Hevő Péter, M. Madarász Anita. ELTE BTK, Budapest, 2015. 115-129. pp.

Az elhagyott király. In: Élet és Irodalom. 2015. március 13. LIX. évf. 11. sz. 8-9. pp.

National Delirium. War Propaganda in Hungarian Theatres. In: Dokuz Eylul University. Faculty of Letters. II. International History Symposium First World War Centenary, October 16-18, 2014, Izmir. Ed.: Daş Mustafa Prof. Dr. Dokuz Eylul University, Izmir, 2015. 509-538. pp. (Symposium Paper Book)

Alternatívák. In: latoszogblog.hu; 2015. december 7. http://latoszogblog.hu/blog/alternativak

Ferenc József és a magyarok. In: A magyar történelem vitatott személyiségei. Szerk.: Nagy Mézes Rita. Kossuth, Budapest, 2015. 180-197. pp.

Suppression and Compromise: Hungarians and Franz Joseph. In: Franz Joseph 1830-1916. Eds.: Karl Vocelka and Martin Mutschlechner. Schloss Schönbrunn – Kunsthistorisches Museum Wien – Christian Brandstätter Verlag, Wien, 2016. 46-51. pp.

Értékazonosságok és különbségek. In: A polgári átalakulásért. Emlékkötet Szabad György tiszteletére. Szerkesztette: Gerő András. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2016. 215-236. pp.

Nemzeti részegség. Háborús propaganda a színházban. In: Zempléni Múzsa, 2016. tavasz, XVI. évf. 1. sz. 5-20. pp.

A magyar nemzeti világkép és hivatalos önreprezentációja a Monarchia Magyarországán. In: „A királyhűség jól bevált útján…” Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. Szerk.: Glässer Nobert és Zima András Nagyillés Anikó közreműködésével. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport – SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2016. 57-71. pp. (Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; 54.)

Nemzeti delírium. In: Ifj. gróf Andrássy Gyula és az első világháború. Szerk.: Gergely András – Holló József – Révész T. Mihály – Szeiler Erika. Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, Budapest, 2016. 80-99. pp.

Széljegyzetek a világi megváltás kiáltványához. In: reflektor.blog.hu; 2017. 02. 17. http://reflektor.blog.hu/2017/02/17/szeljegyzetek_a_vilagi_megvaltas_kialtvanyahoz

Magyar holokausztreprezentációk és intellektuális dilemmák. In: Bölcsek között időzni. A 70 éves Haraszti György köszöntése. Szerkesztette: Negyela László Márk. Sajtó alá rendezte: Hicsik Dóra. Jakab és Komor tér 6. Egyesület, Budapest, 2017. 41-47. pp.

Múlt félmosollyal – 150 éve született meg az osztrák-magyar kiegyezés. In: Kommentár. 2017. XII. évf. 1. sz. 3-16. pp.

Széljegyzet a kommunizmushoz. In: Tertium datur. Írások Krausz Tamás 70. születésnapjára. Szerk.: Juhász József és Szvák Gyula. Russica Pannonicana, Budapest, 2018. 402-412. pp. (Ruszisztikai Könyvek; 44.)

A béke háborúja. Magyarország 1918. november 3. – december 3. In: A béke első hónapja Magyarországon (1918. november 3. – december 3.). A bevezető tanulmányt írta és a kötetet szerkesztette: Gerő András. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2018. 9-29. pp.

Osztrák-Magyar Monarchia – test és lélek. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia mint művészeti színtér. I. Az aranykor társadalma és a művészetek. Szerk.: Sármány-Parsons Ilona és Szegő György. Műcsarnok, Budapest, 2018. 14-31. pp.

A Monarchia Magyarországának képviselőháza. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia. I. rész – A boldog békeidők. A BBC History különszáma. 2018. március, 40-48. pp.

Uralkodás és emlékezet. IV. Károly. In: Közép-európai arcképcsarnok. 20. század. Szerk.: Lukács István, Majoros István. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. Budapest, 2018. 97-110. pp.

A király és a nemzeti ikon. In: A véreskezű kamasztól Ferenc Jóskáig. i. Ferenc József és a magyarok. Szerk.: Fónagy Zoltán. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2018. 235-264. pp. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések)

Magyar esszencialitás – Kései gyászbeszéd Tisza Istvánról. 168 Óra. 2018. november 1. https://168ora.hu/itthon/magyar-esszencialitas-kesei-gyaszbeszed-tisza-istvanrol-158449

A gyarmat nélküli birodalom. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia II. rész. A századfordulótól az összeomlásig. A BBC History különszáma, 2018. ősz, 61-69. pp.

Emancipációs áttörés – 1848/49. In: Kommentár, 2018./5-6. 35-41. pp.

Sorsok Háza, másként. HVG.hu, 2019. március 11. https://hvg.hu/itthon/20190311_Sorsok_Haza_maskent

Magyar esszencialitás – kései gyászbeszéd Tisza Istvánról. In: Az Eiffel-torony árnyékában. Majoros István 70 éves. Szerkesztette: Búr Gábor, Pál István, Székely Gábor. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2019. 256-268. pp.

Od kulta do zanemarenosti: javno pamćenje Franje Josipa u Mađarskoj. In: Franjo Josip i hrvati u Prvome svjetskom ratu. Uredio: Željko Holjevac. Matica Hrvatska, Zagreb, 2019. 19-40. pp.

The Habsburg Renewal: Otto von Habsburg. In: Zbornik Drage Roksandića. Uredili: Damir Agičić, Hrvoje Petrić, Filip Šimetin Šegvić. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019. 319-330. pp.

Csapda, kiúttal. In: Élet és Irodalom, 2020. 02. 21. LXIV. évf. 8. szám, 10. p.